آموزش ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آموزش آسانسور و پله برقی >
30 ساعت
700,000 تومان
معرفی سیستم اطفاء در محیط های کار و زندگی. فراگیران در پایان دوره موفق به اخذ فرهنگ استفاده مناسب و نگهداری از اطفاء کننده ها خواهند شد.
متوسط
30 ساعت
افزودن به علاقه مندی
700,000 تومان